• כמה עולה נסיעה בכביש?

  • המחיר שנקבע לנסיעה הוא מן הנמוכים בעולם. טבלת מחירי האגרה מפורסמת באתר כביש 6.
   המחיר מחושב עפ"י השימוש בקטעי הכביש השונים, גודל כלי הרכב ופרמטרים נוספים.
 • כיצד מתבצע החיוב?

  • מאחר והכביש פועל באופן אלקטרוני ואין בו מחסומי כניסה ויציאה לביצוע התשלום, נגבה החיוב באופן אוטומטי לחלוטין לנוחיות הנהגים, זאת באמצעות מספר שיטות חיוב.
 • מהן אפשרויות הרישום והתשלום עבור לקוחות בגין נסיעה בכביש 6?

  • לרשות הנוסעים קיימות מספר אפשרויות לרישום ולתשלום:

   1.
    חייב רגיל (לקוח מזדמן) – חייב בתשלום שאינו חייב רשום ושאינו חייב חד פעמי. נסיעות של לקוח מזדמן יזוהו באמצעות צילום לוחית הרישוי של הרכב.  החיוב בגין נסיעה של חייב זה יישלח לכתובת הרשומה של בעל הרכב במשרד הרישוי. חייב זה יכול לשלם את החשבון בדרכים הבאות:
    - בשירות 6 אישי באתר האינטרנט של חברת ההפעלה של כביש 6 – בצורה קלה ונוחה כביש 6.
    - בטלפון בכרטיס אשראי - 03-9081111 או 6116* מהנייד (שירות הלקוחות של חברת ההפעלה של כביש 6).
    - בסניפי אלונית בתחנות הדלק של דור-אלון ברחבי הארץ.
    - בסניפי הרשתות מגה, מגה בעיר ומגה בול ברחבי הארץ.
    - במרכזי השירות וההצטרפות של כביש 6.
    - בסניפי הבנקים המסחריים.
    
   2. חייב רשום – חייב בתשלום אשר לפני מועד משלוח החשבון בעבור נסיעת רכבו בכביש, התקשר בהסכם בכתב עם בעל הזיכיון שעל פיו רשאי בעל הזיכיון לחייבו באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע, או באמצעות פיקדון שהפקיד אצל בעל הזיכיון, ובלבד שהסכום בפיקדון מספיק לכיסוי החיוב.
    
      חייב רשום יכול שיהיה אחד משלושה:
    
   - מנוי פסקל (תג חיוב) – מכשיר הפסקל הינו מזהה אלקטרוני חכם המותקן ברכב ומתקשר אוטומטית עם מערכת האגרה הממוחשבת המוצבת על שערי האגרה. הפסקל נמסר למנוי תמורת עירבון חד-פעמי, שיוחזר לבעל המנוי עם השבת המכשיר, בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם ההצטרפות. סכום עירבון הפסקל משתנה מעת לעת.
   מנוי פסקל נהנים מחסכון של עד 40% מתעריף חייב רגיל.

   - מנוי וידאו - הרכב מזוהה באמצעות צילום לוחית הרישוי והתשלום עבור הנסיעות מבוצע בכרטיס אשראי שנמסר במעמד ההצטרפות למנוי.
   מנויי וידאו נהנים מחסכון של עד 20% מתעריף חייב רגיל.

   ניתן להצטרף כמנוי פסקל/מנוי וידאו באמצעות:
   -  אתר האינטרנט של חברת ההפעלה של כביש 6 (http://www.kvish6.co.il)
   -  בטלפון 03-9081111 או 6116* מהנייד (שירות לקוחות של חברת ההפעלה של כביש 6).
   -  במרכזי השירות וההצטרפות של כביש 6.

   - בעל פיקדון – בעל רכב המבקש לשלם עבור נסיעותיו בלא מסירת שמו ומענו, יהיה רשאי להפקיד מזמן לזמן, מראש, סכום בחשבון אצל בעל הזיכיון לכיסוי חיוביו (150 ₪ ומעלה כולל מע"מ). הופקד פיקדון כאמור, ינכה ממנו בעל הזיכיון כל חיוב המגיע לו מבעל הרכב, ואם לא נמצאו די סכומים בפיקדון לכיסוי החיוב, ייגבו ממנו החיוב או יתרת החיוב, לפי העניין, כאילו היה חייב רגיל. 
   בעל פיקדון יהא זכאי לקבל, בכל עת, פרטים על הסכומים שנותרו בפיקדונו – בירור יתרה ניתן לבצע טלפונית או במרכזי השירות, באמצעות קוד זיהוי בלבד. 
   הרישום כחייב אנונימי ייעשה במרכזי השירות בלבד.
   דמי גבייה אשר ייגבו מחייב אנונימי יהיו בתעריף חייב רשום.
   לא ישלחו ללקוח חשבוניות בגין הנסיעות, אלא במעמד ההצטרפות תינתן קבלה על סכום הפיקדון.

   3. חייב חד פעמי
   – חייב בתשלום שאינו חייב רשום, אשר מסר לבעל הזיכיון פרטים מזהים לצורך חיובו בגין נסיעה מסוימת לפני מועד אותה נסיעה או בתוך 12 שעות לאחריה. דרך זו מאפשרת ללקוח לקבל את חשבונית הנסיעות לכתובת שונה מזו הרשומה במשרד התחבורה באופן חד פעמי.
    
   ** מנוי מסוג זה מתאפשר רק ללקוחות אשר הם בעלי הרכב**

   לקוח יכול להירשם כחייב חד פעמי בדרכים הבאות:

   -
   במרכזי השירות ברחבי הארץ.
   - משלוח בקשה כתובה (פרטים על הנסיעה) מבעל הרכב לחברת ההפעלה של כביש 6 בצירוף צילום תעודת זהות ורישיון רכב + כתובת למשלוח החשבונית בגין הנסיעה שדווחה לפקס שמספרו 03-9081160. 

   לתעריפי נסיעה במנוי חד פעמי, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של חברת ההפעלה של כביש 6 בטלפון 03-9081111 או 6116* מהנייד.