קטגוריות
איכות הסביבה

איכות הסביבה

נושא איכות הסביבה שימש קו מנחה בתכנונו וסלילתו של הכביש, עם דגש על פיתוח בר קיימא שמשמעו שימור החי והצומח בסביבה ושילוב הכביש עם תבנית הנוף הקיים.

חברת דרך ארץ פועלת מאז ומתמיד עפ"י עקרונות הקיימות. כבר בשלב הכנת ההצעה למכרז מטעם חברת "דרך ארץ" (DEC), ניתן היה לעמוד על היקף הפרויקט והשלכותיו על הסביבה. כל אלה הובילו להחלטה חד-משמעית, שהצעת שיקום הנוף לפרויקט מהווה הזדמנות חשובה להוביל גישה של  "שיקום אקולוגי בר-קיימא", אשר היה אחד הגורמים שתרם, ללא ספק, לזכייתה של "דרך ארץ" בעבודה.

חב' "דרך ארץ" שמה לה לדגל עשייה זהירה ובכבוד רב לסביבה בביצוע והפעלת כביש 6 , התייחסות חסרת תקדים לשיקום הנופי של שולי הכביש ותשומת לב מיוחדת לגישה האקולוגית של שיקום הצומח הטבעי שגדל לאורך תוואי הכביש בעבר הקרוב וכן החזרה וביסוס הצומח הטבעי שגדל בעבר היותר רחוק ונדחק כתוצאה מהפרה והשתלטות צמחיה פלשנית.

השקעה חסרת תקדים של כ- 70 מליון דולר אשר הוקצו לנושאי איכות הסביבה, בתחומים שונים, ובהם:
1. שיקום ופיתוח הנוף לאורך תוואי הכביש.
2. מניעת פגיעה אפשרית באוצרות הטבע החי והצומח.
3. טיפול אקוסטי למניעת מטרדי רעש.
4. מעבר לחקלאים ולבעלי חיים.
5. טיפול באתרים ארכיאולוגים ושימורם.

השטחים הפתוחים בהם עובר כביש 6 בצידה המזרחי של המדינה מגלים לנוסעים בו אזורים חדשים שלא היו חשופים לנהגים עד כה. השיקום והפיתוח הנופי לכל אורכו של הכביש עם תבניות הנוף המשתנות לאורכו תורמים לחוויית הנסיעה והפכו לסימן היכר של הכביש.

בשנת 2006 זכתה חברת דרך ארץ בפרס בינלאומי יוקרתי בתחום איכות ושימור הסביבה.