שותפים

 
 
  עוצמתה של חברת דרך ארץ כקבוצה טמונה בחיבור המוצלח בין בעלי המניות שלה:
 
 
  • ת.ש.י  דרכים שותפות מוגבלת – קרן השקעות פרטית המתמקדת בהשקעות בתשתיות ברחבי העולם (75% ,זכויות כלכליות ברווחים 51%) 
 
 
  •  נוי חוצה ישראל  שותפות מוגבלת - קרן השקעות בתשתיות ואנרגיה (25% ,49% זכויות כלכליות ברווחים).
 
 

      איתנותן הפיננסית של בעלות המניות בדרך ארץ מקנה לפרויקט כביש 6 את חוזקו ותורמת להצלחתה של דרך ארץ בניהולו של פרויקט
 
      התשתיות הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל.
            

 
 
 
 
 
לאתר קרן תשתיות לישראל